Data ultimei modificări:

1.Cine suntem și ce este Politica de confidențialitate

Prin această politică vă informam cu privire la informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră în calitate de utilizator al caffebarbera.ro (”Utilizatorul”), modul în care le prelucrăm și protejam precum și opțiunile pe care le aveți cu privire la aceste date cu caracter personal. Aceasta are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, că exemplu dar fără a se limita la dispozitive de tip smartphone, tableta, smartwatch precum și orice alt dispozitiv cu o conexiune la internet ce permite accesarea acestuia. 

SC JUST SEVEN SRL, persoană juridică română, cu sediul în str. Ana Ipătescu 5, jud Suceava, Loc. Suceava, având Codul Unic de Identificare 34335442  înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/323/2015 (“Compania “) are calitatea de autor, administrator al site-ului caffebarbera.ro.(“Site-ul”). După cum ați văzut sau urmează, vă solicitam anumite date personale și pentru că decidem ce fel de informații avem nevoie de la dumneavoastră, noi suntem, conform Regulamentului privind protecția datelor cu caracter personal, un operator de date. Atunci când prelucrează date Compania își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în special cu Regulamentul(UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor” sau ”GDPR/RGDP”). În conformitate cu dispozițiile menționate privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private, Compania prelucrează și administrează datele cu caracter personal în scopurile enumerate în prezentul document, având implementate soluții tehnice, organizatorice și de securitate în linie cu reglementările legale.

Politica descrie modul în care Compania colectează și utilizează datele personale ale Utilizatorilor pentru a putea furniza produsele oferite. Pe parcursul utilizării Site-ului, compania depune toate diligențele necesare pentru a păstra confidențialitatea datelor personale transmise de utilizatori prin intermediul Site-ului, atât direct, cât și indirect. În măsură în care aveți nelămuriri, observații sau reclamații cu privire la noi sau la datele personale pe care le prelucrăm pentru dumneavoastră, ne puteți trimite oricând un e-mail la adresa marketing@justseven.ro.În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare a Site-ului expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în restul documentelor existente pe website, vă rugam să nu utilizați caffebarbera.ro.

2.Ce date colectam?

Pe măsură ce folosiți Site-ul nostru, colectăm și prelucram informați despre dumneavoastră :

– în mod direct : informații pe care ni le furnizați;

– în mod indirect : informații colectate de la dumneavoastră în mod automat;

– de la terți : rețele de publicitate precum Google, LInkedin, Facebook, etc.

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele, prenumele, data naștere, înălțime, greutate, sex, adresa de domiciliu, adresa de livrare, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.

În cazul informațiilor colectate în mod automat nu vom prelucra date cu caracter personal sensibile, legate de dumneavoastră( ex. informații despre originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filosofice, viață sexuala sau orientarea sexuala) cu excepția în care sunteți obligați să facem acest lucru prin lege sau în cazul în care ne-ați furnizat consimțământul dumneavoastră explicit în mod separat.

De fiecare dată când vizitați site-ul comenzi caffebarbera.ro, colectăm automat următoarele date:

-date tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizata pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informații de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser( plug-în), sistemul și platforma de operare, tipul dispozitivului; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fișierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie.

-date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include date despre URL, secvență de cicluri către, prin și de la site-ul caffebarbera.ro, informațiile sau produse pe care le-ați vizualizați sau căutat pe site.

3. Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrării?

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

-atunci când trebuie să întreprindem masurile necesare pentru a încheia un contract cu dumneavoastră;

-atunci când trebuie să executam un contract pe care l-am încheiat cu dumneavoastră;

-atunci când trebuie să respectam o obligație legala( ex. legile aplicabile în autorizarea plaților, în relațiile de munca, contabilitate, audit);

-atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime și pentru interesele dumneavoastră( ex. pentru detectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelei informatice), cu excepția cazului în care drepturile dumneavoastră fundamentale prevalează fata de aceste interese;

-în cazul în care este necesar pentru interesul public sau în scopuri oficiale. 

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal având că temei juridic diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fi:

-pentru a ne asigura de prezenta conținutului în modul cel mai eficient pentru dumneavoastră;

-pentru a îmbunătăți site-ul caffebarbera.ro, inclusiv funcționalitatea acestuia;

-pentru administrarea site-ului caffebarbera.ro;

-pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiza a datelor, testare, cercetare și statistica;

-pentru publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră.

4. Cui transmitem datele cu caracter personal?

Compania nu vă transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile dvs. cu caracter personal.

În cadrul Companiei, doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentele de Vânzări, Contabilitate, IT au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal conform principiului nevoii de a cunoaște (”on a need to know basis”). Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. Membrii personalului SC JUST SEVEN SRL au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai pe baza instrucțiunilor care sunt în strânsă legătură cu responsabilitățile de serviciu

Măsuri tehnice și organizatorice adecvate sunt luate pentru protecția datelor cu caracter personal. Acest site folosește masuri de securitate împotrivă pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se afla în controlul nostru. SC JUST SEVEN SRL nu își asuma însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul. De asemenea nu răspundem pentru erorile în securitatea serverului care găzduiește site-ul.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, de asemenea, divulgate unor terțe părți, astfel:

-pentru livrarea comenzilor, către companiile specializate în servicii de curierat;

-către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic Companiei pentru suport IT, de securitate și resurse comerciale;

-către consultanți externi (ex. avocați, contabili, auditori), în scopuri specifice, atunci când este necesar.

5. Care este perioada de păstrare a datelor cu caracter personal?

Vom păstra datele tale cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate mai sus sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime. 

-în cazul în care prelucram datele cu caracter personal în temeiul consimțământului tău, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioada de 3 ani, cu excepția cazului în care te hotărăști să retragi sau limitezi consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea respectivelor date cu caracter personal, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date în scopul exercitării drepturilor noastre legitime.

-în cazul în care exista implicații financiare în legătură cu aceste date, acestea vor fi păstrate timp de 10 ani conform obligației legale de păstrare a documentelor financiar contabile. După încheierea acestei perioade, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în adate anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare statistica

6. Stocarea datelor personale și transferul datelor personale în afara țării 

Intenționam să nu transferam datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE daca nu exista protecții adecvate, incluzând:

-o decizie privind caracterul adecvat emisa de Comisia Europeana cu privire la tara sau tarile de destinație;

-o certificare „scut de confidențialitate”;

-reguli corporatiste obligatorii corespunzătoare;

-un cod de conduita aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din tara aflata în afara UE și SEE;

-un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de date al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o tara din afara EU și SEE de a aplica garanțiile corespunzătoare; sau

-clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

7. Drepturile de care beneficiați

În conformitate cu articolele 15-21 din GDPR  beneficiați de următoarele drepturi:

-dreptul de vă confirma dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de noi, și de a vă furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal definite în articolul 15 din GDPR;

-dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de website-ul caffebarbera.ro în temeiul articolului 16 din GDPR;

-la ștergere („dreptul de a fi uitat”) care constă în ștergerea fără întârziere a datelor personale cu privire la cumpărător imediat ce nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului, cu excepția cazului în care există alte motive legale pentru prelucrarea ulterioară;

-dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal de către website-ul caffebarbera.ro  (de exemplu utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct) în conformitate cu articolul 21 din GDPR;

-dreptul de a solicita portabilitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 20 din GDPR;

-dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;

-dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP).

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Vă trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii dumneavoastră.

Pentru a vă exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail caffebarbera.ro

8.Actualizări Politică de Confidențialitate

Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic prezenta Politică de confidențialitate atunci când intervin modificări. Pentru mai multe informații consultați secțiunea Termeni și Condiții.